942/1987

Utfärdat i Helsingfors den 3 december 1987

Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie under år 1988

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 34 § lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84) beslutat:

1 §

Arbetslöshetsförsäkringspremie utgör 1,2 procent av beloppet av de arbetslöner arbetsgivaren erlägger under år 1988.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988 och är i kraft till den 31 december 1988.

Detta beslut tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremier som erläggs för år 1988.

Helsingfors den 3 december 1987

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Överinspektör
Olavi Myllyharju

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.