930/1987

Given i Helsingfors den 4 december 1987

Förordning angående ändring av förordningen om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer

På föredragning av inrikesministern ändras 2 § 1 mom., 3 §, 4 § och 5 § förordningen den 17 februari 1978 om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer (141/78),

sådana de lyder, 2 § 1 mom., 4 § och 5 § i förordning av den 5 december 1985 (933/85) samt 3 § i förordning av den 2 december 1983 (886/83), som följer:

2 §

För transporter och övriga nedan nämnda prestationer uppbäres avgifter som följer:

mk/kvartstimme
A) Transport- eller arbetsprestation med luftfartyg
1) Medeltung helikopter 6 000
2) Lätt helikopter med 2 motorer 1 600
3) Lätt helikopter 800
4) Flygplan 800
B) Transport, bogsering, isbrytning eller annan arbetsprestation med fartyg 1) Bevakningsfartyg 900
2) Kustbevakningsbåt 180
3) Patrullbåt 150
4) Annan båt 75
C) Transport- eller annan arbetsprestation med motordrivna fordon i terräng
Motorsläde (hydrokopter) 180
2) Motorkälke 40
D) Transport- eller arbetsprestation med bil
1) Lastbil eller buss 40
2) Person- eller paketbil 35

3 §

För elektrisk energi som gränsbevakningsväsendets egna elgeneratorer har utvecklat, uppbäres en avgift av 1 mark per kilowattimme (Kwh).

4 §

För överlåten värmeenergi uppbäres avgift enligt gängse pris på orten, dock minst 160 mk/megawattimme (Mwh).

5 §

För överlåtet vatten uppbäres vattenavgift och avloppsvattenavgift enligt gängse pris på orten. Vattenavgift är dock minst 6,90 mk/kubikmeter (m3).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 4 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.