923/1987

Utfärdat i Helsingfors den 3 december 1987

Statsrådets beslut om temporär ändring av tullen på potatis

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 2 § 1 mom. lagen den 5 april 1974 om förhindrande av stegring i kostnadsnivån i vissa fall (284/74) temporärt ändrat tullen på potatis, hörande till tulltariffens position 07.01.A, som importeras till råvara för industrin, som följer:

Position Varuslag Tull
Kapitel 7., Grönsaker och köksväxter samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar
ur 07.01 Grönsaker och köksväxter, färska eller kylda: A. potatis (Anm.)
Anm. För varor som hör till denna position skall under tiden 14.10.-31.12.1987 erläggas tull -,30 mk/kg, förutsatt att varorna används för tillverkning av potatisflingor eller -granulat, fransk potatis, djupfrysta varor, konserver, färdigmat eller snacks. För att erhålla tullnedsättning skall importören vid förtullningen förete utredning över att varan används för ovannämnda ändamål.
Tull enligt denna anmärkning gäller högst 79 000 ton potatis. Finansministeriet fastställer importandelarna.

Detta beslut träder i kraft den 9 december 1987. Det tillämpas på varor som förtullats under tiden 14.10.-31.12.1987, sagda dagar medräknade.

Helsingfors den 3 december 1987

Minister
Ilkka Kanerva

Regeringsråd, Byråchef
Jarl Hagelstam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.