918/1987

Given i Helsingfors den 27 november 1987

Förordning om ikraftträdande av ändringar i protokoll nr 3 till avtalet med Tjeckoslovakien om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 29 november 1974 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Tjeckoslovakien om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln (930/74):

1 §

Det av den blandade kommission som avses i artikel 15 i avtalet mellan Republiken Finland och Tjeckoslovakiska Socialistiska Republiken om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln (FördrS 61/74) fattade beslutet nr 1/87 av den 30 oktober 1987 om ändring av texten till protokoll nr 3 rörande ursprungsregler, vilket fattats med stöd av artikel 12 i sagda protokoll, träder i kraft den 1 januari 1988 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 71/87)

Helsingfors den 27 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.