915/1987

Given i Helsingfors den 27 november 1987

Förordning om ikraftträdande av den internationella konventionen om det harmoniserade systemet för beskrivning och kodifiering av varor samt av protokollet om ändring av konventionen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Den i Bryssel den 14 juni 1983 ingångna internationella konventionen om det harmoniserade systemet för beskrivning och kodifiering av varor samt protokollet om ändring av konventionen, i fråga om vilka republikens president ratificerat konventionen och godkänt protokollet den 11 september 1987 och beträffande vilka instrumenten angående ratifikation och godkännande deponerats den 22 september 1987 hos generalsekreteraren för Tullsamarbetsrådet, träder i kraft den 1 januari 1988 så som därom överenskommits.

2 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av tullstyrelsen.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 69/87)

Helsingfors den 27 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.