914/1987

Given i Helsingfors den 27 november 1987

Förordning om ikraftträdande av konventionen om ett gemensamt förpassningsförfarande samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen och i bilaga I därtill

På föredragning av ministern för ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Den i Interlaken den 20 maj 1987 ingångna konventionen om ett gemensamt förpassningsförfarande, vari vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 23 oktober 1987 ( /87) och vilken republikens president godkänt likaså den 23 oktober 1987 och beträffande vilken instrumentet om godkännande deponerats hos generalsekretariatet för Europeiska gemenskapernas råd den 29 oktober 1987, träder i kraft den 1 januari 1988 så som därom överenskommits.

2 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av tullstyrelsen.

3 §

Lagen den 23 oktober 1987 om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om ett gemensamt förpassningsförfarande och i bilaga I till konventionen ( /87) samt denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 68/87)

Helsingfors den 27 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.