881/1987

Utfärdat i Helsingfors den 19 november 1987

Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

ändrat § 1 i kapitel 1 av sitt beslut av samma datum om tillämpning av statsrådets beslut (979/85), sådan paragrafen lyder i Finlands Banks beslut av den 9 juli 1987 (684/87), och § 2 i samma kapitel av beslutet, sådan paragrafen lyder i Finlands Banks beslut av den 5 mars 1987 (259/87), enligt följande:

Kapitel 1

Definitioner

1 §

Valutabanker är:

Andelsbankernas Centralbank Ab

Citibank Ab

Finlands Arbetarsparbank

Föreningsbanken i Finland Ab

Helsingfors Sparbank

Indosuez Aktiebank

Kansallis-Osake-Pankki

Midland Montagu Aktiebank

PKbanken International (Finland) Oy

Postbanken

Sparbankernas Central-Aktie-Bank

Ålandsbanken Ab

2 §

I detta beslut avsedda fondkommissionärer är dessutom:

BBL Securities Oy

Oy Bensow Ab

Oy Bond & Stock Ab

Oy Evli Ab

Bankirfirman Ane Gyllenberg Ab

Helsingfors Bankirfirma Ab

L. Hiisi Oy

Pankkiiriliike Keitele & Tommila Oy

Oy H. Kuningas & Co Ab

Lamy Oy

Oy Erik Selin Ab

Unitas Ab

Oy United Bankers Ab


Detta beslut träder i kraft den 15 december 1987.

Helsingfors den 19 november 1987

FINLANDS BANK


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Ele Alenius Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.