862/1987

Given i Helsingfors den 20 november 1987

Förordning om ändring av förordningen om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i förordningen den 27 februari 1981 om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare (173/81) punkten "Insekter och kvalster" i förteckning A 2 i bilagan till förordningen samt

fogas till förordningen en ny 8 a § och till förteckning C i bilagan till förordningen en ny punkt "Värdväxter för kalifornisk blomtrips" som följer:

8 a §

Villkor för införsel av värdväxter för kalifornisk blomtrips (Frankliniella occidentalis) är att odlingslandets växtskyddsmyndighet har undersökt växterna omedelbart innan de avsändes till Finland och funnit dem fria från kalifornisk blomtrips samt undersökt växternas odlingsplats och funnit att den har varit fri från nämnda växtförstörare under en tid av minst fyra veckor innan växterna avsändes till Finland. Sundhetscertifikatet för växterna skall innehålla växtskyddsmyndighetens försäkran om att ovan avsedda undersökningar har gjorts och att växterna och deras odlingsplats är fria från kalifornisk blomtrips.


Denna förordning träder i kraft den 25 november 1987.

Helsingfors den 20 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.