852/1987

Utfärdat i Helsingfors den 13 november 1987

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av förordningen om fordons besiktning och registrering

Trafikministeriet har

upphävt 8 § 3 mom. trafikministeriets beslut av den 21 juni 1982 om tillämpning av förordningen om fordons besiktning och registrering (458/82), sådant det lyder i beslut av den 10 april 1987 (401/87), samt

ändrat 8 § 1 mom., sådant det lyder i sagda beslut av den 10 april 1987, som följer:

8 §

1. Lastbilars och bussars totalvikt och axeltryck fastställs på grundvalen av respektive biltyps konstruktion, de vikter och tryck som har garanterats för fordonet av tillverkaren och de vikter och tryck som har godkänts för det i tillverkningslandet. De vikter och tryck som i allmänhet tillåts i vägtrafiken begränsas dessutom i enlighet med 33 och 33 a §§ fordonsförordningen.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 13 novemberkuuta 1987

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef, Överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.