851/1987

Utfärdat i Helsingfors den 13 november 1987

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har

upphävt 58 § 2 mom., 62 a § 3 mom. c punkten, 155 § 2 mom. och 180 b § 3 mom. b punkten i trafikministeriets beslut av den 8 februari 1983 om verkställighet av fordonsförordningen (150/83), av dessa 62 a § 3 mom. c punkten och 180 b § 3 mom. b punkten sådana de lyder i beslutet av 12 juni 1987 (548/87), samt

ändrat 4 § 2 mom., 58 § 1 mom. samt 60 och 180 §§ som följer:

4 §

2. Då avståndet mellan de yttersta axlarna i boggin överstiger 2,8 meter, skall minst en av dess axlar vara styrande eller tvångstyrd.


58 §

1. Last-, paket- och specialbils karosseriöverhäng, mätt till dess yttersta del, får vara högst 75 procent av axelavståndet, dock högst 4,0 meter.


60 §

Tankbils tank skall dimensioneras så, att avståndet mellan de yttre hjulytorna på den smalaste axeln i bakaxelsystemet är minst 90 procent av höjden på bilens tyngdpunkt då tanken fylls med sådan vätska att den för bilen fastställda totalvikten uppnås.

180 §

Tanksläpvagns tank skall dimensioneras så, att avståndet mellan de yttre hjulytorna på släpvagnens smalaste axel är minst 90 procent av höjden på släpvagnens tyngdpunkt då tanken fylls med sådan vätska att den för släpvagnen tillåtna totalvikten uppnås.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990. Beslutets 60 och 180 §§ samt upphävandet av 62 a § 3 mom. c punkten och 180 b § 3 mom. b punkten träder i kraft den 1 december 1987. Beslutet gäller fordon som tas i bruk efter det att beslutet trätt i kraft. Om vikterna, dimensioneringen eller konstruktionen på fordon, som tagits i bruk innan detta beslut trätt i kraft ändras, skall ändringen göras i enlighet med detta beslut.

Helsingfors den 13 november 1987

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef, Överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.