845/1987

Given i Helsingfors den 13 november 1987

Förordning angående ändring av 4 § förordningen om semester för personer i strålningsfarligt sjukhusarbete

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 4 § 2 mom. förordningen den 14 april 1967 om semester för personer i strålningsfarligt sjukhusarbete, sådant det lyder i förordning av den 7 november 1986 (799/86), som följer:

4 §

Den semester som avses i 1 § i denna förordning beviljas under vinterperioden 1987-1988 vid hälsovårdscentral tjänstgörande person, som eljest uppfyller de i förordningen angivna förutsättningarna.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1987.

Helsingfors den 13 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.