836/1987

Given i Helsingfors den 13 november 1987

Förordning om de av post- och televerkets anstalter som är förhandsröstningsställen

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 21 § 1 mom. lagen den 26 juni 1987 om val av republikens president (574/87) samt 64 § 1 mom. och 66 § 2 mom. lagen den 13 juni 1969 om riksdagsmannaval, de två sistnämnda lagrummen, sådana de lyder i lag av den 3 maj 1985 (370/85):

1 §

Förhandsröstningsställen vid 1988 års direkta val av republikens president och elektorsval är de av post- och televerkets anstalter som nämns i bifogade förteckning.

2 §

Förhandsröstningen inleds i följande anstalter redan den 8 januari 1988:

Kommun Anstaltens namn
Brändö Brändö-Åland
Dragsfjärd Hitis/Hiittinen
Högsåra
Rosala
Föglö Ålands Degerby
Houtskär Houtskär
Mossala
Iniö Iniö
Korpo Korpo/Korppoo
Korpoström
Norrskata
Utö
Kumlinge Kumlinge
Kökar Kökar
Nagu Lillandet
Mattnäs
Nagu/Nauvo
Nötö
Sottunga Sottunga
Vårdö Vårdö
3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1987.

Helsingfors den 13 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Tabell FATTAS

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.