824/1987

Utfärdat i Helsingfors den 4 november 1987

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av förordningen om fordons besiktning och registrering

Trafikministeriet har

upphävt 17 § 2 mom. trafikministeriets beslut av den 21 juni 1982 om tillämpning av förordningen om fordons besiktning och registrering (458/82), samt

fogat till 1 § ett nytt 1 a mom. som följer:

Uppgifter i fordonsregistret
1 §

1 a. I registret kan dessutom antecknas fordonets ägares och innehavares personbeteckning eller affärs- och samfundssignum.Detta beslut träder i kraft den 23 november 1987.

Helsingfors den 4 november 1987

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef, Överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.