822/1987

Given i Helsingfors den 6 november 1987

Förordning om ändring av 1 och 2 §§ släktnamnsförordningen

På föredragning av justitieministern ändras 1 och 2 §§ släktnamnsförordningen av den 11 oktober 1985 (803/85) som följer:

1 §

Vid begäran om hindersprövning skall den som prövar hinder mot äktenskap för de förlovade redogöra för stadgandena i 2 och 3 kap. släktnamnslagen (694/85) om makes och barns släktnamn samt om ändring av släktnamn.

2 §

Vigselförrättaren skall i det meddelande som avses i 10 § 2 mom. äktenskapsförordningen (820/87) anteckna

1) det gemensamma släktnamn som makarna har beslutat anta och

2) det släktnamn som en make har anmält att han personligen kommer att använda framför det gemensamma släktnamnet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.