790/1987

Given i Helsingfors den 26 oktober 1987

Förordning angående ändring av den prislista som ansluter sig till förordningen om avgifter till statens tekniska forskningscentral för utförda prestationer

På föredragning av handels- och industriministern ändras den prislista som ansluter sig till förordningen den 11 mars 1977 om avgifter till statens tekniska forskningscentral för utförda prestationer (262/77), sådan den lyder i förordning av den 5 december 1986 (890/86), som följer:

Tabell

Om de i ovanstående prislista nämnda prestationerna produceras i serie och enhetskostnaderna för en prestation därvid är lägre än den i prislistan bestämda avgiften, kan avgiften sänkas i motsvarande mån och debiteras så att den motsvarar självkostnadsvärdet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. För prestationer som har påbörjats innan denna förordning trätt i kraft uppbärs likväl en avgift som motsvarar de stadganden som gäller vid förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 26 oktober 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.