774/1987

Utfärdat i Helsingfors den 9 oktober 1987

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter

Finansministeriet har ändrat 6 § finansministeriets beslut av den 29 juni 1987 om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter (622/87) som följer:

6 §
Stämpelskatt som betalas i penningar

Skall mera än 1 000 mark betalas i stämpelskatt för en handling, kan skatten betalas i penningar till länsstyrelsen.

En bank eller annat sådant bolag eller sådan sammanslutning som uteslutande eller vid sidan av annan verksamhet regelbundet idkar försäljning eller byte av värdepapper för egen räkning eller i kommission, får betala stämpelskatten för den försäljning eller det byte av värdepapper som skett utan förmedling av fondbörs i penningar till länsstyrelsen, om beloppet av den skatt som skall betalas på en gång är minst 5 000 mark.

Verifikat över den erlagda stämpelskatten samt stämpelskattenotor och ett sammandrag över dem eller en förteckning som motsvarar stämpelskattenotorna skall uppvisas vid vederbörande skattebyrå inom två månader efter försäljningen eller bytet. Uppgifterna i förteckningen skall motsvara de uppgifter som krävs för stämpelskattenotan.


Detta beslut träder i kraft den 1 november 1987. Det tillämpas på den försäljning eller det byte av värdepapper som sker den dag beslutet träder i kraft eller senare.

Helsingfors den 9 oktober 1987

Minister
Ulla Puolanne

Äldre regeringssekreterare
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.