755/1987

Given i Helsingfors den 25 september 1987

Förordning om ändring av beskattningsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde fogas till beskattningsförordningen av den 30 december 1959 (530/59) en ny 26 c § som följer:

26 c §

Ett aktiebolag eller andelslag, som har betalt koncernbidrag som nämns i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/86), skall i skattedeklarationen ge utredning om

1) det inbördes ägandeförhållandet mellan givaren och mottagaren av koncernbidraget och om när aktierna eller andelarna har förvärvats,

2) behandlingen av koncernbidraget i givarens och mottagarens bokföring samt om

3) bidragsmottagarens räkenskapsperiod.

Ett aktiebolag eller andelslag, som tagit emot koncernbidrag som nämns i 1 mom., skall i skattedeklarationen ge en utredning om behandlingen av koncernbidraget i bokföringen.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1987. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1987.

Helsingfors den 25 september 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.