753/1987

Utfärdat i Helsingfors den 10 september 1987

Skattestyrelsens beslut om kvitteringsanteckningar beträffande stämpelskatt som i pengar inbetalas till länsstyrelsen

Skattestyrelsen har med stöd av 70 § 2 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant det lyder i lagen den 26 juni 1987 (591/87), förordnat:

1 §

Av stämpelskattebetalning som i pengar inbetalas till länsstyrelsen skall betalningens mottagare anteckna kvittering på stämpelskattepliktig handling.

2 §

Företes stämpelskattepliktig handling inte för länsstyrelsen, skall stämpelskattens mottagare ge ett särskilt kvitto av betalningen.

3 §

Den, som enligt 74-76 § lagen angående stämpelskatt skall ombesörja erläggande av stämpelskatt, skall på handlingen fästa ett särskilt av länsstyrelsen utfärdat kvitto över erläggande av stämpelskatt.


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1987. Det tillämpas på stämpelskattebetalning som äger rum den dag då beslutet träder i kraft eller senare.

Helsingfors den 10 september 1987

Vid förfall för generaldirektören, Överdirektör
Paavo Paavola

Beskattningssekretare
Kristiina Puikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.