752/1987

Utfärdat i Helsingfors den 2 september 1987

Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

ändrat moment 1 av § 1 i kapitel 7 och § 1 i kapitel 10, sådana dessa lyder i Finlands Banks beslut, enligt följande:

Kapitel 7

Värdepappersplaceringar, investeringar i fast egendom och varuinvesteringar

1 §

Att sälja finländska aktier noterade på Helsingfors Fondbörs eller på den OTC-marknad i Finland som godkänts av Finlands Bank och optionsbevis som berättigar till teckning av på motsvarande sätt noterade fria finländska aktier till en valutautlänning är tillåtet, om aktierna förvärvas på Helsingfors Fondbörs eller på denna OTC-marknad av en valutabank eller en annan fondkommissionär.Kapitel 10

Termins-, futur- och optionskontrakt samt affärer på utländska varubörser

1 §

En valutainlänning kan med en valutabank eller en valutautlänning ingå termins-, futur-, options- och andra motsvarande kontrakt för att säkra valutakurs-, ränte- och prisrisker i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1987.

Helsingfors den 2 september 1987

FINLANDS BANK


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Pentti Uusivirta Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.