729/1987

Utfärdat i Helsingfors den 25 augusti 1987

Trafikministeriets beslut om skyddsanordning för barn

Trafikministeriet har med stöd av 90 och 91 §§ vägtrafiklagen den 3 april 1981 (267/81) samt 2 § lagen den 14 juli 1978 om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (570/78) beslutat:

1 §

Med barnstol, bälteskudde eller annan skyddsanordning som åsyftas i 88 § 3 och 4 mom. vägtrafiklagen, sådana de lyder i lag av den 27 mars 1987 (357/87), och som är lämplig för barn och för den som är kortare än 150 cm avses

a) en E-godkänd barnstol, bälteskudde eller annan skyddsanordning, eller

b) en barnstol, bälteskudde eller annan skyddsanordning som godkänts av Statens Trafiksäkerhetsverk i Sverige.

2 §

1. En E-godkänd barnstol, bälteskudde eller annan skyddsanordning är en sådan skyddsanordning som avses i reglemente nr 44 i anslutning till den i Genève den 20 mars 1958 ingångna överenskommelsen om förenhetligande av villkoren för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt om ömsesidigt erkännande av sådant godkännande (FördrS 70/76) och som har försetts med en markering som omfattar bokstaven E omgiven av en ring, det godkännande landets nummer och numret för godkännandet (bild 1).

2. En skyddsanordning som är godkänd av Statens Trafiksäkerhetsverk i Sverige har markerats med ett stiliserat T och numret för godkännandet (bild 2.)

3 §

Andra än i 1 § avsedda barnstolar, bälteskuddar och övriga skyddsanordningar får inte i försäljningssyfte importeras eller tillverkas för att säljas i Finland eller hållas till salu efter den 31 oktober 1987. En sådan barnstol, bälteskudde och annan skyddsanordning som skaffats och använts före den 1 november 1987 och som kan fastgöras i bilen med bilbälte eller på annat tillförlitligt sätt får dock användas och säljas eller annars överlåtas till och med den 31 december 1993.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1987.

bild 1

bild 2

Helsingfors den 25 augusti 1987

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef, Överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.