702/1987

Given i Nådendal den 7 augusti 1987

Förordning om ändring av 55 och 139 §§ grundskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern

ändras i grundskoleförordningen av den 12 oktober 1984 (718/84) 139 § 3 mom. samt

fogas till 55 § ett nytt 4 mom. som följer:

55 §

Vad som ovan stadgas om intagning i eller överföring till specialklass tillämpas även då en elev annorstädes än i specialklass meddelas undervisning i enlighet med lärokurser som fastställts för specialundervisningen.

139 §

I beslut av skolstyrelsen genom vilket avgörande har träffats angående besvär över beslut som har fattats av länsstyrelse får ändring inte sökas genom besvär, om beslutet gäller avstängning av elev från skolan för viss tid, intagning eller överföring av elev till specialundervisning enligt 55 §, läroplan eller utnämning av tjänsteinnehavare.Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1987.

Nådendal den 7 augusti 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.