695/1987

Given i Nådendal den 24 juli 1987

Förordning om de undantag från stadgandena i sjukförsäkringslagen som föranleds av överenskommelsen med Spanien om social trygghet

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 76 a § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant detta lagrum lyder i lag av den 4 juli 1969 (464/69):

1 §

Med överenskommelse om social trygghet avses i denna förordning den överenskommelse om social trygghet som ingicks mellan Finland och Spanien den 19 december 1985.

2 §

I Spanien bosatt finsk medborgare, som erhåller i överenskommelsen om social trygghet avsedd finsk pension, och hans familjemedlemmar beviljas vid tillfällig vistelse i Finland sjukvårdsförmåner under samma förutsättningar som en i Spanien bosatt och där till sjukvårdsförmåner berättigad person på basis av överenskommelsen om social trygghet.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1987.

Nådendal den 24 juli 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.