684/1987

Utfärdat i Helsingfors den 9 juli 1987

Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

ändrat § 1 i kapitel 1 av sitt beslut av samma datum om tillämpning av statsrådets beslut (979/85), sådan paragrafen lyder i Finlands Banks beslut av den 26 februari 1987 (237/87), enligt följande:

Kapitel 1

Definitioner

1 §

Valutabanker är:

Andelsbankernas Centralbank Ab

Citibank Ab

Finlands Arbetarsparbank

Föreningsbanken i Finland Ab

Indosuez Aktiebank

Kansallis-Osake-Pankki

Midland Montagu Aktiebank

PKbanken International (Finland) Oy

Postbanken

Sparbankernas Central-Aktie-Bank

Ålandsbanken Ab


Detta beslut träder i kraft den 24 augusti 1987.

Helsingfors den 9 juli 1987

FINLANDS BANK


Ele Alenius Direktionsledamot


M. Vanhala Stf. direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.