Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

668/1987

Given i Nådendal den 10 juli 1987

Lag om ändring av lagen om accis på livsmedelsprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 7 december 1979 om accis på livsmedelsprodukter (868/79) 7 § 4 punkten b-, c- och e-underpunkten samt den accistabell som utgör bilaga till lagen,

av dem 7 § 4 punkten b-underpunkten sådan den lyder i lag av den 21 december 1984 (892/84) samt accistabellen sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 23 december 1982, den 13 april 1984, den 21 december 1984, den 15 november 1985 och den 20 december 1985 (1015/82, 302/84, 892/84, 854/85 och 1026/85), som följer:

7 §

Accisfria är:


4) följande produkter på villkor som statsrådet närmare fastställer:


b) fruktos, sorbitol och mannitol som används vid tillverkning av läkemedel hänförliga till tulltariffens positioner 30.03 och 30.04, preventivpiller hänförliga till position 30.06 eller produkter hänförliga till positionerna 33.04-33.07;

c) kasein, kaseinater och andra kaseinderivat som används vid tillverkning av pappers- och den övriga träförädlingsindustrins samt limindustrins produkter, vaxdispersioner som används av pappers- och kartongindustrin samt vid tillverkning av brödglans hänförlig till tulltariffens position 21.06, läkemedel hänförliga till positionerna 30.03 och 30.04, preventivpiller hänförliga till position 30.06, produkter hänförliga till positionerna 32.08-32.10 och 32.12 samt 33.04-33.07, golvutjämningsmedel hänförligt till position 32.14, rostskyddsmedel hänförligt till position 38.23 eller produkter som avses i lagen om sötsaksaccis;


e) till tulltariffens position 17.02 hänförlig laktos som används vid tillverkning av läkemedel hänförliga till positionerna 30.03 och 30.04 samt av preventivpiller hänförliga till position 30.06.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 22/87
Statsutsk. bet. 13/87
Stora utsk. bet. 17/87

Nådendal den 10 juli 1987

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.