666/1987

Given i Nådendal den 10 juli 1987

Lag om ändring av 2 och 6 §§ lagen om ölaccis

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § och 6 § 4 punkten lagen den 7 december 1979 om ölaccis (877/79), av dem 6 § 4 punkten sådan den lyder i lag av den 12 december 1982 (1017/82), som följer:

2 §

Med öl avses en i denna lag huvudsakligen av malt, humle och vatten enbart genom jäsning tillverkad maltdryck som innehåller över 2,8 volymprocent etylalkohol.

Öl indelas enligt alkoholhalt i II, III och IV accisklassen som följer:

II accisklassen över 2,8 men högst 3,7 volymprocent,

III accisklassen över 3,7 men mindre än 4,7 volymprocent samt

IV accisklassen minst 4,7 volymprocent.

Med alkohol bolaget avses i denna lag det i alkohollagen (459/68) nämnda alkoholbolaget.

6 §

Accisfritt är:


4) på de villkor statsrådet fastställer öl som används för tillverkning av produkter hänförliga till tulltariffens position 33.05.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 22/87
Statsutsk. bet. 15/87
Stora utsk. bet. 17/87

Nådendal den 10 juli 1987

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.