664/1987

Given i Nådendal den 10 juli 1987

Lag om ändring av 2 § lagen om oljekraftfoder

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § lagen den 7 december 1979 om oljekraftfoder (873/79) som följer:

2 §

Med oljekraftfoder avses till tulltariffens positioner 23.04, 23.05 och 23.06 hänförliga oljekakor och andra återstoder från utvinning av vegetabiliska oljor.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 22/87
Statsutsk. bet. 13/87
Stora utsk. bet. 17/87

Nådendal den 10 juli 1987

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.