657/1987

Given i Nådendal den 10 juli 1987

Lag om ändring av 20 § lagen om grundförbättring av bostäder

I enlighet med riksdagens beslut ändras 20 § 3 mom. lagen den 19 januari 1979 om grundförbättring av bostäder (34/79) som följer:

20 §

Ett hyresförhållande, som avser i 2 mom. nämnd bostad för den som kommunen godkänt såsom hyresgäst och som motsvarar de i 3 § stadgade förutsättningarna, upphör inte till följd av uppsägning på grunder som anges i 53 § hyreslagen (653/87), om det inte är fråga om annan synnerligen vägande orsak som åsyftas i nämnda lagrum.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1987.

Regeringens proposition 127/84
Lagutsk. bet. 2/86
Stora utsk. bet. 35/86
Lagutsk. bet. 2/87

i Nådendal den 10 juli 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.