656/1987

Given i Nådendal den 10 juli 1987

Lag om ändring av 15 e § lagen om bostadsproduktion

I enlighet med riksdagens beslut ändras 15 e § 4 mom. lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion, sådant det lyder i lag av den 25 januari 1982 (81/82), som följer:

15 e §

Tills vidare gällande hyresförhållande, som avser lägenhet som i enlighet med 1 mom. skall användas såsom hyresbostad, eller i 2 mom. nämnd bostad som kommunen inlöst upphör inte till följd av uppsägning som skett på grunder som nämns i 53 § hyreslagen (653/87), om det inte är fråga om annan synnerligen vägande orsak som åsyftas i nämnda lagrum.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1987.

Regeringens proposition 127/84
Lagutsk. bet. 2/86
Stora utsk. bet. 35/86
Lagutsk. bet. 2/87

Nådendal den 10 juli 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.