644/1987

Given i Nådendal den 10 juli 1987

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Rumänien om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Rumänien

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 1 och 3 §§ lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74):

1 §

Den i Helsingfors den 19 mars 1987 mellan Republiken Finlands regering och Rumänska Socialistiska Republikens regering ingångna överenskommelsen om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Rumänien, vilken republikens president har godkänt den 10 april 1987 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 22 juni 1987, är i kraft från den 1 januari 1987 så som därom avtalats.

2 §

På tullverket ankommer att följa den införsel av varor som sker med stöd av den i 1 § avsedda överenskommelsen och att i enlighet med stycke 4 i överenskommelsen vid behov förbjuda importen av varuparti som överskrider i bilaga I till överenskommelsen angiven gräns.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1987.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 41/87)

Nådendal den 10 juli 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.