588/1987

Given i Nådendal den 26 juni 1987

Lag om ändring av 19 § lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd 19 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 10 januari 1986 (11/86), som följer:

19 §

De innehållna medlen skall inbetalas till länsskatteverket senast den 10 dagen i den kalendermånad som följer efter den månad då innehållningen verkställdes. Belopp som innehållits på sjöarbetsinkomst som avses i lagen den 14 juni 1985 om avdrag för sjöarbetsinkomst vid beskattningen (455/85) skall inbetalas senast den 10 dagen i den andra månaden efter den då innehållningen verkställdes. Kommunerna, församlingarna och folkpensionsanstalten skall dock inbetala de innehållna medlen så att de avdras från den utdelning vilken enligt lagen om skatteuppbörd skall redovisas till dessa skattetagare under den månad som följer efter den då innehållningen verkställdes. Anmälan om det belopp som skall avdras skall göras senast ovan nämnda dag till länsskatteverket.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1987.

Regeringens proposition 18/87
Statsutsk. bet. 6/87
Stora utsk. bet. 13/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.