586/1987

Given i Nådendal den 26 juni 1987

Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78) ett nytt 1 a kap. som följer:

1 a kap.

Betalningsställen och uppbördstider

4 a §

De skatter, avgifter och andra prestationer som avses i 1 § kan betalas på postanstalter som förmedlar postgirorörelse samt i penninginrättningar och statliga redovisningsverk så som finansministeriet bestämmer.

4 b §

Finansministeriet bestämmer uppbördstiderna eller förfallodagarna för de skatter, avgifter och andra prestationer som avses i 1 § samt antalet uppbördsrater och grunderna för indelningen i rater, om inte annat stadgas i respektive skattelag eller i en förordning som givits med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1987.

Regeringens proposition 18/87
Statsutsk. bet. 6/87
Stora utsk. bet. 13/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.