570/1987

Given i Nådendal den 26 juni 1987

Lag om ändring av Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, fogas till Regeringsformen för Finland ett nytt kapitel III a som följer:

III a. Rådgivande folkomröstning
22 a §

Om anordnande av rådgivande folkomröstning beslutas genom en lag. I lagen skall stadgas om tidpunkten för omröstningen och om de alternativ som skall föreläggas de röstande. Staten skall informera om alternativen och stöda informationen om dem på det sätt som därom stadgas i lagen.

Rätt att rösta vid en rådgivande folkomröstning har var och en som enligt riksdagsordningen är valberättigad vid riksdagsmannaval.

Om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar stadgas genom lag.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Regeringens proposition 251/84
Grunglagutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 56/86
Perustusutsk. bet. 1/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.