566/1987

Given i Helsingfors den 12 juni 1987

Förordning om ändring av förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 8 § 2 mom. 8 punkten samt 11 § 1 mom. 4 punkten förordningen den 29 juni 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (501/78) som följer:

8 §

Direktionen handlägger och avgör ärenden som angår:


8) anställande och entledigande av institutets högsta funktionärer och cheferna för institutets olika verksamhetsenheter samt sådana funktionärer, av vilka enligt vad som bestäms i arbetsordningen förutsätts slutexamen vid högskola och vars arbetsförhållande gäller tills vidare eller längre än ett år;


11 §

Generaldirektören har till uppgift:


4) att anställa och entlediga andra än i 8 § 2 mom. 8 punkten nämnda funktionärer; anställandet och entledigandet av en funktionär, vilken inte krävs högskoleexamen, kan likväl i arbetsordningen överföras på någon annan funktionär vid institutet;Denna förordning träder i kraft den 1 september 1987.

Helsingfors den 12 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.