565/1987

Utfärdat i Helsingfors den 18 juni 1987

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter och områden från Ikalis stad till Parkano stad

Inrikesministeriet har med stöd av lagen om kommunindelning av den 21 januari 1977 (73/77) beslutat:

1 §

Följande lägenheter och områden överförs från Ikalis stad till Parkano stad:

1) från Höytölä by hela lägenheterna Kiurusenniemi 1:13 och Niittymaa 3:8;

2) det samfällda markområdet för de lägenheter som har bildats av gården nr 3 i Heittola by, vilket begränsas av rösena nr 1, 2, 3, 4, 36 och 37, som har antecknats på kartan nr 34392 vid klyvningsförrättning; samt

3) allmänna områden och samfälligheter på ovan nämnda lägenheters områden.

2 §

Överföringen föranleder ingen ändring av kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 18 juni 1987

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.