562/1987

Utfärdat i Helsingfors den 18 juni 1987

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Åbo stad och Lundo kommun

Inrikesministeriet har med stöd av lagen om kommunindelning av den 21 januari 1977 (73/77) beslutat:

1 §

Läget för gränsen mellan Åbo stad och Lundo kommun fastställs som följer:

På området Pahka börjar gränsen vid den nuvarande kommungränsen, från det område som anges av rösena 101 och 88, vilka är belägna vid kanten av den slopade samfällda vägen vid rån mellan lägenheterna Kalliomäki 2:7 och Tuokkola I 2:47 i Pahka by i Lundo kommun och den går först mot sydost längs rån mellan ovan nämnda lägenheter. Därefter fortsätter gränsen mot öster längs gränsen mellan lägenheterna Kalliomäki 2:7 och Jaakola 2:49 samt längs rån mellan lägenheterna Tuomola 1:4 och Jaakola 2:49 ända fram till röset 95. Till ovan nämnda delar sammanfaller den nya kommungränsen med de rår mellan lägenheter som fastställs i enlighet med lagen om lägenheters samfällda vägars och avloppsdikens samt med dem jämförbara områdens upphörande att vara samfälligheter (983/76).

Från röset 95 fortsätter gränsen mot öster längs rån mellan lägenheterna Tuomola 1:4 och Jaakola 2:49 via röset 1041 till Aura ås strand och går därifrån i samma riktning genom det för Pahka by samfällda vattenområdet till vattengränsen mellan Pahka by och Vanhalinna by i Aura å. Därifrån vänder gränsen mot sydväst och följer den ovan nämnda vattengränsen mellan byarna fram till den nuvarande kommungränsen.

2 §

Följande lägenheter och områden överförs från Åbo stad till Lundo kommun:

1) från Kaerla by hela lägenheterna Kaerla 430 12:443 och Lauste 12:665;

2) från byn Maarian pappila hela lägenheten Ulkopappila 1:32;

3) från Niuskala by hela lägenheten Rauhamaa 3:7; samt

4) allmänna områden och samfälligheter inom ovan nämnda lägenheter.

3 §

Följande lägenheter och områden från Lundo kommun till Åbo stad:

1) från Hiisi enstaka hemman hela lägenheten Tervahauta 1:12;

2) från Pahka by hela lägenheterna Tuokkola I 2:47 och Jaakola 2:49; samt

3) allmänna områden och samfälligheter inom ovan nämnda lägenheter.

4 §

Överföringarna föranleder ingen ändring av kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 18 juni 1987

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.