546/1987

Given i Helsingfors den 12 juni 1987

Förordning om ändring av förordningen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 5 januari 1979 om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (9/79) 1 § och

ändras 3 § 1 mom. som följer:

3 §

Broschyr, som avses i 3 § lagen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (570/78), nedan lagen om trafikförnödenheter, kan utges separat eller fästas vid eller ock kan motsvarande uppgifter stämplas eller eljest antecknas på trafikförnödenheten eller dess förpackning eller på handelsfaktura eller annan expedition som utges åt den som köper eller eljest erhåller förnödenheten.Denna förordning träder i kraft den 1 november 1987.

Helsingfors den 12 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.