537/1987

Utfärdat i Helsingfors den 5 juni 1987

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har

ändrat 44 § 4 mom. och 176 § 4 mom. i sitt beslut av den 8 februari 1983 om verkställighet av fordonsförordningen (150/83) som följer:

44 §

4. På bil, vars totalvikt är högre än 3 500 kg, skall stänkskydden vara på ett avstånd av högst 1,2 m från hjulaxeln. Avståndet från deras nedre kant till marken, då bilen inte är belastad, får vara högst en fjärdedel av nämnda avstånd, om inte bilens och fjädringens konstruktion annat förutsätter.


176 §

4. På släpvagn, vars totalvikt är högre än 3 500 kg, skall stänkskydden vara på ett avstånd av högst 1,2 m från hjulaxeln. Avståndet från deras nedre kant till marken, då släpvagnen inte är belastad, får vara högst en fjärdedel av nämnda avstånd, om inte släpvagnens och fjädringens konstruktion annat förutsätter.Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1987.

Helsingfors den 5 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.