528/1987

Given i Helsingfors den 29 maj 1987

Förordning om ändring av 3 § förordningen om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 3 § 1 och 3 mom. förordningen den 2 november 1984 om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (742/84) som följer:

3 §

Grunddagpenning betalas i efterskott med två veckors mellanrum från det rätt till dagpenning uppkommit så, att grunddagpenningen kan lyftas av sökanden inom en vecka från betalningsperiodens utgång.


Till person som utför i 19 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsett deltidsarbete och i 21 § avsedd bisyssla betalas arbetslöshetsdagpenning minst en gång per månad i efterskott från det rätt till dagpenning uppkommit.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987 och den tillämpas på förmåner som hänför sig till tiden från och med förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 29 maj 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.