527/1987

Given i Helsingfors den 29 maj 1987

Förordning om höjning av förmånerna inom utkomstskyddet för arbetslösa

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 25 § lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa, sådan den lyder ändrad genom lag av den 27 februari 1987 (226/87):

1 §

I stället för den i 14 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnda inkomstgränsen om 190 mark tillämpas en inkomstgräns om 220 mark, i stället för den i 3 mom. nämnda inkomstgränsen om 3 500 mark tillämpas 4 030 mark och i stället för den i 4 mom. nämnda inkomstgränsen om 400 mark tillämpas 460 mark.

2 §

I stället för den i 19 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnda beloppet 400 mark tillämpas 460 mark.

3 §

I stället för det i 21 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnda beloppet 400 mark tillämpas 460 mark.

4 §

Som i 22 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnda grunddagpennings fulla belopp tillämpas i stället för 70 mark 81 mark.

5 §

I stället för den i 24 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnda barnförhöjningen 15 mark tillämpas 17 mark, i stället för beloppet 22 mark tillämpas 25 mark och i stället för beloppet 28 mark tillämpas 32 mark.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas på de förmåner som hänför sig till tiden som följer på förordningens ikraftträdande.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 6 juni 1986 om höjning av förmånerna inom utkomstskyddet för arbetslösa (430/86) och förordningen den 6 mars 1987 om höjning av vissa förmåner inom utkomstskyddet för arbetslösa (256/87).

Helsingfors den 29 maj 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.