510/1987

Utfärdat i Helsingfors den 14 maj 1987

Statsrådets beslut om riksmätplatser

Statsrådet har med stöd av 3 § 1 mom. förordningen den 16 juni 1978 om mätservice (489/78) vid föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

1 §

Till riksmätplatser förordnas:

1) statens tekniska forskningscentral (elektrotekniska laboratoriet), som fungerar såsom riksmätplats för storheterna elektrisk ström, resistans, spänning, elektrisk effekt, elektrisk energi, tid och frekvens;

2) statens tekniska forskningscentral (laboratoriet för produktionsteknik i verkstäder), som fungerar såsom riksmätplats för verkstadstekniska storheterna längd, vinkel, planhet, rakhet och rundhet;

3) statens tekniska forskningscentral (metallaboratoriet), som fungerar såsom riksmätplats för storheten kraft;

4) geodetiska institutet, som fungerar såsom riksmätplats för storheten längd (grundenheten meter samt längdmått och distanser större än meter, i synnerhet geodetiska baslinjer) samt för storheten tyngdacceleration;

5) tekniska kontrollcentralen (justeringsbyrån), som fungerar såsom riksmätplats för storheten temperatur; samt

6) post- och televerkets teleforskningsanstalt, som fungerar såsom riksmätplats för storheten dämpning.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1987.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 23 maj 1985 om riksmätplatser (415/85).

Helsingfors den 14 maj 1987

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Äldre regeringssekreterare
Raimo Kurki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.