490/1987

Given i Helsingfors den 10 april 1987

Lag om ändring av 2 och 5 §§ lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 3 juni 1983 om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83) 2 § 1 och 2 mom. samt 5 §,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 15 november 1985 (868/85) och 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 12 juli 1985 (626/85), som följer:

2 §

Denna lag tillämpas på de kommunala, privata och statliga yrkesläroanstalter som avses i 1 § 1 mom. lagen om yrkesläroanstalter (487/87).

Denna lag tillämpas inte på särskilda yrkesläroanstalter. Den tillämpas inte heller på kursverksamhet som anordnas av en läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning, om inte annat stadgas genom förordning.


5 §

En yrkesläroanstalt skall varje arbetsdag för eleverna anordna en tillräcklig avgiftsfri skolmåltid. Om läroanstaltens skyldighet att anordna annan avgiftsfri bespisning stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1987.

Regeringens proposition 15/86
Lagutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 234/86

Helsingfors den 10 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.