486/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Lag om ändring av 24 § lagen om skuldebrev

I enlighet med riksdagens beslut ändras 24 § lagen den 31 juli 1947 om skuldebrev (622/47) som följer:

24 §

Är utdelningskuponger utfärdade till ett aktiebrev, har kuponghavaren rätt att mot kupongen uppbära utdelningen, även om han inte äger aktien eller en fondandel som avses i lagen om placeringsfonder (480/87). Så snart beslut om utdelning fattats skall, under förutsättning att aktie- eller fondandelsrätten är giltig, på kupongen tillämpas vad som stadgas om skuldebrev till innehavaren. Till en kupong som befinns ha förvärvats i samband med aktiebrevet eller andelsbeviset har mottagaren dock ej bättre rätt än till aktiebrevet eller andelsbeviset. Kuponghavaren skall iaktta vad som kan vara föreskrivet om utdelningskuponger i bolagsordningen eller i placeringsfondens stadgar.

Om det befinns att en kupong, utan samband med aktiebrevet eller andelsbeviset, har överlåtits till kuponghavaren innan utdelningen beslutats, skall 14 och 15 §§ inte tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1987.

Regeringens proposition 238/86
Lagutsk. bet. 5/86
Stora utsk. bet. 271/86

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.