483/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 24 och 25 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådana de lyder i lag av den 14 juni 1985 (484/85), samt

fogas till 3 §, sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lagar av den 12 december 1941, den 28 januari 1944, den 8 juli 1961, den 11 december 1964, den 12 augusti 1966, den 16 mars 1979 och den 26 juli 1985 (858/41, 72/44, 388/61, 597/64, 442/66, 320/79 och 653/85), en ny 26 punkt som följer:

3 §

Genom lag eller förordning stadgas särskilt om idkande av följande näringar:


24) resebyrårörelser;

25) organisation och administration av omsättningsskattefri försäljning till resande; samt

26) fondverksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1987.

Regeringens proposition 238/86
Lagutsk. bet. 5/86
Stora utsk. bet. 271/86

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.