470/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Förordning om ändring av 3 och 5 §§ förordningen om utgivande av ersättning till den som inkallats till finsk domstol från annat nordiskt land

På föredragning av justitieministern ändras 3 och 5 §§ förordningen den 13 juni 1975 om utgivande av ersättning till den som inkallats till finsk domstol från annat nordiskt land (446/75), sådana de lyder i förordning av den 24 september 1982 (715/82), som följer:

3 §

Dagtraktamente betalas på det sätt som stadgas i 5 § förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel. Dagtraktamentets belopp per resedygn är, om resan under detta varar högst 8 timmar, lika stort som ett fullt dagtraktamente enligt statens tjänstekollektivavtal eller, om resan under ett resedygn varar längre än 8 timmar, 2,5 gånger beloppet av det fulla dagtraktamentet.

5 §

För ekonomisk förlust betalas ersättning enligt 8 § förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1987.

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.