460/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Lag om ändring av 8 § narkotikalagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 8 § narkotikalagen av den 21 januari 1972 (41/72) som följer:

8 §

En anhållningsberättigad tjänsteman får bevisligen förstöra eller låta förstöra sådant narkotiskt ämne eller föremål eller sådan annan egendom som nämns i 7 § och som kan tas i beslag, om det är sannolikt att narkotikan eller egendomen kommer att dömas förbruten till staten och om dess värde inte är betydande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 14/85
Lagutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 230/86

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.