432/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Förordning om ändring av förordningen om grunderna för avgifter inom utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern ändras i förordningen den 15 april 1985 om grunderna för avgifter inom utrikesförvaltningen (302/85) 5 §, 6 § och 7 § som följer:

5 §

Kvarlåtenskap utomlands:

1) för utredning och mottagande av samt för redovisning för kvarlåtenskap till arvtagare i de fall då utrikesministeriet anskaffat, uppgjort och översatt behövliga handlingar uppbärs 5 % av det belopp som skall redovisas, dock minst 400 och högst 35 000 mark;

2) för utredning och mottagande av samt för redovisning för kvarlåtenskap till arvtagare uppbärs 2 % av det belopp som skall redovisas, dock minst 250 och högst 25 000 mark; samt

3) för handräckning i kvarlåtenskapsärenden uppbärs 300 mark.

Har honorär konsul deltagit i utförandet av ovan nämnt uppdrag, kan beskickningen förordna att till honom i arvode skall betalas högst hälften av den avgift som fastställts enligt 1 mom. 1 eller 2 punkten.

6 §

Tjänster som hänför sig till exportfrämjandet:

1) för uppdrag, som kräver 4-24 timmar uppbärs 800 mark;

2) för uppdrag som kräver över 24 timmar uppbärs för varje påbörjad period om 24 timmar 800 mark; samt

3) för tekniskt bistånd, såsom tolkning, översättning och renskrivning uppbärs 200 mark per timme.

För upplåtande av beskickningens mötes-, utställnings- eller representationslokaliteter uppbärs 200 mark per gång eller per dag.

För upplåtande av beskickningens kontorslokal uppbärs 200 mark per dag; för upplåtande av kontorslokal för längre tid än en vecka uppbärs en avgift som utrikesministeriet beräknar och bestämmer på grundvalen av de totalkostnader i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) som upplåtandet av lokalen orsakar.

Allmänt exportfrämjande, såsom lokala förfrågningar och utredningar, projektuppföljning och kampanjverksamhet, är avgiftsfritt.

7 §

Övriga tjänster:

Storleken av avgiften för andra tjänster som grundar sig på uppdrag beräknar och bestämmer utrikesministeriet eller beskickningen med hänsyn till den för uppdraget använda tiden så att avgiften för den med en halvtimmes noggrannhet uppåt avrundade tid som använts för uppgiften är 250 mark per timme.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1987.

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.