415/1987

Given i Helsingfors den 16 april 1987

Förordning om kanslinotariernas och notariernas antal i domsagorna

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 1 § 4 mom. lagen den 7 juni 1935 om domsagornas förvaltning, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 30 april 1974 (324/74):

1 §

I domsagorna finns kanslinotarier och notarier som följer:

Tabell
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1987.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 11 april 1986 om kanslinotariernas och notariernas antal i domsagorna (276/86).

Helsingfors den 16 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.