403/1987

Given i Helsingfors den 10 april 1987

Förordning om ändring av förordningen om konstindustriella högskoleexamina

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 1 december 1978 om konstindustriella högskoleexamina (948/78) 3 § 3 mom., 7 § 1 mom. och 28 § 2 mom. som följer:

3 §

Utbildningsprogram, vilka leder till konstkandidatexamen, är utbildningsprogrammet för filmkonst, utbildningsprogrammet för grafisk design, utbildningsprogrammet för keramik- och glaskonst, utbildningsprogrammet för teckningsundervisning, utbildningsprogrammet för scenografi, utbildningsprogrammet för inredningsarkitektur och möbeldesign, utbildningsprogrammet för textilkonst, utbildningsprogrammet för industridesign, utbildningsprogrammet för beklädnadsdesign och dräktkonst samt utbildningsprogrammet för fotografikonst.

7 §

Ettvart utbildningsprogram består av allmänna studier, ämnesstudier och fördjupade studier, vilka tidsläggs så att de står i erforderlig växelverkan med varandra. De allmänna studierna omfattar 20-40, ämnesstudierna 100-120 och de fördjupade studierna minst 40 studieveckor. Av de allmänna studierna är minst 15 studieveckor gemensamma för studerandena inom samtliga utbildningsprogram.


28 §

Examensstadgan godkänns av högskolan.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.