401/1987

Utfärdat i Helsingfors den 10 april 1987

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av förordningen om fordons besiktning och registrering

Trafikministeriet har

upphävt 9 § 1 mom. och 12 § 1 mom. trafikministeriets beslut av den 21 juni 1982 om tillämpning av förordningen om fordons besiktning och registrering (458/82),

ändrat 8 § och

fogat en ny 20 a § till beslutet som följer:

8 §

1. Lastbilars och bussars totalvikt och axeltryck fastställs på grundvalen av respektive biltyps konstruktion, de vikter och tryck som har garanterats för fordonet av tillverkaren och de vikter och tryck som har godkänts för det i tillverkningslandet.

2. Vikter och tryck som godkänns genom specialtillstånd fastställs högst till den storlek som tillverkaren garanterar och på de villkor som eventuellt har uppställts av tillverkaren.

3. De vikter och tryck som enligt fordonsförordningen i allmänhet tillåts i vägtrafiken fastställs som följer:

a) tvåaxlad lastbilstyp högst 16 t och motsvarande busstyp högst 17,5 t,

b) treaxlad lastbilstyp högst 22 t och motsvarande busstyp högst 23,5 t,

c) fyraxlad lastbilstyp högst 28 t och motsvarande busstyp högst 30 t samt

d) femaxlad lastbilstyp högst 34 t.

20 a §

1. De särskilda skäl som avses i 40 § 3 mom. c-punkten förordningen om fordons besiktning och registrering är att en utomlands registrerad bil används för visning, tävling eller produktutveckling i Finland.

2. Tävlingsbruk skall inte anses vara i sagda 40 § 4 mom. avsedd särskild anledning att ge tillstånd att använda provnummerskyltar för en längre tid än sju dagar.

Försäkringsskylt för motorsläde

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1987.

Helsingfors den 10 april 1987

Trafikminister
Matti Luttinen

Byråchef, Överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.