381/1987

Given i Helsingfors den 3 april 1987

Lag om ändring av 17 § socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 17 § 2 mom. socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/82) som följer:

17 §

Kommunen skall även ombesörja anordnande av service i anslutning till barn- och ungdomsvården, barndagvården, specialomsorgerna om utvecklingsstörda samt service och stöd på grund av handikapp, vidtagande av åtgärder i samband med adoptionsrådgivningen samt utredande och fastställande av faderskap ävensom medling i familjefrågor samt tryggande av underhållsbidrag och anordnande av service i anslutning till missbrukarvård och annan socialservice, i enlighet med vad som om dessa serviceformer dessutom stadgas särskilt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 219/86
Socialutsk. bet. 40/86
Stora utsk. bet. 260/86

Helsingfors den april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.